Asfaltbetona seguma remonts un atjaunošana

SIA Infra Būve LV ir plaša pieredze asfaltbetona seguma remonta darbos, ko apliecina gan apmiernāti klienti, gan remonta darbiem piemērota tehnika, gan atkārtoti pasūtījumi.

Pamatā piedāvājuam sekojošus asfaltbetona seguma remonta darbus:

 

Seguma remonts pēc nepilnas tehnoloģijas

Tehnoloģijas tiek pielietota samērā seklām bedrītēm, iesēdumiem un plaisām, segumiem ar mazu intensitāti un slodzi, paredzot esošo bojāto asfaltbetonu notīrīt ar saspiestu gaisu vai mehāniski, apstrādāt ar saistes materiālu (bitumena emulsiju), uzklājot smalkgraudainu asfaltbetona masu. Garntijas laiks remonta darbiem pēc šīs tehnoloģijas 6 mēneši

 

Seguma remonts pēc pilnas tehnoloģijas

Tehnoloģija tiek pielietota dziļākām bedrītēm, segumiem ar lielākām slodzēm un intensitāti, paredzot ilgāku remontvietas kalpošanas laiku. Biezākiem a/b segumiem remontējamās vietas robežas tiek apzāģētas ar asfalbetona zāģi vai izfrēzētas ar a/b frēzi, plānākām kārtām tikai apzāģētas, attīrīta s no gružiem un putekļiem, apstrādāta ar saistes materiālu, aizpildīta ar karsto a/b masu, masa sablīvēta. Savienojuma vietas hermetizētas ar karsto bitumenu. Garantijas kalpošanas laiks remnota darbiem – 2 gadi

 

    Seguma remonts ar pilnīgu vai daļēju nofrēzēšanu

Kad esošā seguma virskārta ir stipri nodilusi vai bojāta, taču pamatkārta un nesošā kārta pietiekami laba, var atjaunot a/b virskārtu (dilumkārtu) nofrēzējot to visu vai lielākas problēmvietas. Ar izlīdzinošās un dilumkārtas ieklāšanu panāk gludu un atjaunotu asfaltbetona segumu, kas var kalpot vēl daudzus gadus.

 

Seguma remonts pamata un nesošajām kārtām tiek pielietots lielas noslodzes ceļiem un laukumiem, kad bojātas ir nesošās kārtas. Tehnoloģija paredz demontēt bojāto asfaltbetonu, šķembu segumu un pēc vajadzības arī salturīgo slāni (parasti smilts) un pa kārtām slāņus atjaunot . Šī tehnoloģija ir samērā dārga un darbietilpīga, tāpēc pielietota tiek reti.