Ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi

Ceļu būvprojektu realizācijas ietvaros lielākoties tiek veikta arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana.

Satiksmi organizē ar atbilstoši izvēlētas izmēru grupas un gaismas atstarošanas klases ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem.

Izšķir pastāvīgos un pagaidu vertikālos ceļa apzīmējumus, piemēram, virziena plāksnes, šķēršļa plāksnes, signālstabiņi, vadstatņi, vadkonusi, barjeras u.c., un horizontālos ceļa apzīmējumus, piemēram, garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, bultas, virzienu saliņas, apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi. Ceļa apzīmējumus veido ar krāsu, termoplastiskiem materiāliem, aukstplastiskiem materiāliem, iepriekšsagatavotiem kontūrelementiem, simboliem vai citiem līdzekļiem.

Liela nozīme satiksmes organizācijas un kustības drošības jomā ir arī citiem ceļu un ielu aprīkojuma elementiem, piemēram, metāla drošības barjerām, triecienslāpētājiem, ceļa ātrumvaļņiem, pretapžilbināšanas ietaisēm, skaņas barjerām un trokšņu slāpētājiem, dažāda veida un formas atstarotājiem, kuru uzdevums ir iezīmēt ceļa vai tā elementus trasē diennakts tumšajā laikā.