Meliorācijas sistēmu būvniecība

SIA Infra Būve LV realizējot kompleksos būvniecības projektus, veic arī ar grunts izstrādi un meliorācijas izbūvi saistītos darbus. Ūdens līmeņa pazemināšana, meliorācijas grāvju izbūve un tīrīšana, drenāžas sistēmas un kolektoru ierīkošana, ugunsdrošības un labiekārtojuma ūdenskrātuvju izbūve, pārsūknēšanas stacijas, nosusināšanas un apūdeņošanas projekti, caurtekas un gājēju tuneļi – ir tie darbi, ko varam uzrādīt savā pieredzē un uzņemtiesrealizēt nākotnē. Kvalificēts,  pieredzējis personāls un sadarbības partneri konsultēs un iespējami realizēs jūsu piedāvāto projektu.