2013

VEIKTIE DARBI

 

Ceļu izbūve tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai Lutinānos, Briežuciema pagastā, Balvu novadā
Pasūtītājs: SIA "COMPAQPEAT"
Purva ceļa izbūve ar dzelzsbetona plātņu segumu 2400 m2 platībā

 

Stāvlaukuma labiekārtošanas darbi ar frēzasfaltu Eksporta ielā 3, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "Laivu Depo"

 

Substrātu ražošanas un pakošanas ceha būvniecība Lutinānos, Briežuciema pagastā, Balvu novadā
Pasūtītājs: SIA "Madonas būve"
Piebraucamo ceļu un laukumu izbūves darbi ar asfaltbetona segumu 8927 m2 apjomā

 

Detālplānojuma "Jaunzemes" teritoriju ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju būvniecība Babītes novadā, Piņķos
Pasūtītājs: SIA „Saliena Infrastructure”
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, ieguldot caurtekas ar kopgarumu 154 m un veicot grāvju tīrīšanu 1978 m garumā, jaunu ielu un maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas būvniecības darbi 905 m garumā

 

Publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanas un remonta darbi Rīgas pilsētas Pārdaugavas izpilddirekcijas (Imanta un Zolitūde) administratīvajā teritorijā
Pasūtītājs: SIA “Roadeks”
Pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanas un remonta darbi

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē
Pasūtītājs: SIA “Roadeks”
Ielu segumu atjaunošanas darbi pēc ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanas darbiem Mārupē